FITNESSiS softverski paket

FITNESSiS

FITNESSiS je softverski paket za fitness, relax, spa, wellness centre, teretane i za sve vrste sportskih klubova. FITNESSiS je moderno softversko rešenje koje je razvijeno u savremenim tehnologijama i sadrži desetogodišnje iskustvo u radu sa sportskim klubovima. FITNESSiS je program koji može da se izvršava na jednom računaru kao i na više računara koji su umreženi. FITNESSiS sadrži sve funkcionalnosti koje su neophodne za rad jednog sportskog ili relax kluba, kao što su:

Saznaj više

FITNESSiS Logo