FITNESSiS Logo

Evidencija članova

 • Administracija osnovnih podataka o članu kao što su ime, prezime, datum rođenja, pol..
 • Adresni podaci za slanje reklamnih brošura
 • Kontakt podaci kao što su brojevi telefona i email adrese. Sistem za obaveštavanje šalje sms i email poruke članovima.
 • Integrisana kamera preko koje se članovi slikaju za profil članarine
 • RFID kartice člana kojom se identifikuje po dolasku u klub
 • Integrisano štampanje RFID kartice člana sa osnovnim podacima člana i slikom člana
 • Evidencija članarina

 • Štampanje ugovara
 • Štampanje računa
 • Produžavanje članarine
 • Plaćanje na rate ili avansno plaćanje
 • Mogućnost produžavanja članarine

Strelica ikonica

Clan admin Clanarina

Vrste članarina

  Mogućnost definisanja vrste članarina kombinovanjem sledećih parametara:

 • Broj meseci npr. mesečna, tromesečna, godišnja članarina
 • Dane u nedelji, npr. neparni dani u nedelji, parni dani u nedelji, samo vikend
 • Vremenski opseg dana npr. članarina samo od 08 do 12h, samo posle 15h
 • Grupne članarine npr. paketi za dvoje
 • Jednodnevne članarine
 • Broj termina za određeni period npr. 12 termina za mesec dana, 24 termina za 3 meseca
 • Definisanje cena članarina je moguće na osnovu

 • vrste članarina
 • broja obnavljanja npr. popusti za obnovljene članarine

Strelica ikonica

Clanarina Vrste clanarina

Evidencija dolazaka članova

 • Članovi se identifikuju RFID karticom prilikom dolaska u klub i automatski se osoblje kluba obaveštava o neregularnoj članarini npr. ako je istekla članarina ili je dolazak člana u neregularnom terminu
 • Prikazuje se slika člana za dodatnu identifikaciju
 • Vođenje evidencije o ključu koji član zadužuje prilikom dolaska
 • Vođenje evidencije o konzumaciji hrane i pića člana u klubu ili usluga
 • Prilikom odlaska člana osoblje se obaveštava o računu koji je član napravio u klubu konzumiranjem usluga, hrane i pića

Strelica ikonica

Dolazak clana Odlazak clana

Sistem za obaveštavanje članova

 • Mogućnost slanja promotivnih poruka
 • Mogućnost slanja poruka sa promenom radnog vremena kluba ili raznih drugih obaveštavanja
 • Poruke mogu biti SMS ili email formata

Strelica ikonica

Praćenje napretka članova kroz merenja

  Vođenje evidencije o merenju članova

 • Krvni pritisak, puls, aerobna zona
 • Testovi snage
 • Aerobne sposobnosti
 • Fleksibilnost
 • Telesne osobine, masa, mast, voda, mišićna i koštana masa, fizički status

Strelica ikonica

Merenja

Grupni programi

 • Evidencija odrađenih grupnih programa za trenere
 • Obračun plate na osnovu broja prisutnih članova na grupnim treninzima
 • Individualni programi

 • Evidencija uplata članova za individualne treninge sa trenerom
 • Evidencija odrađenih individualnih treninga
 • Obračun plate za trenera na osnovu individualnih treninga

Strelica ikonica

Grupni trening Licni trening Grupne vezbe

Masaže

 • Evidencija uplata masaža
 • Sistem za rezervacije termina za masaže
 • Evidencija odrađenih masaža
 • Obračun plate maserima na osnovu broja i vrste odrađenih masaža

Strelica ikonica

Rezervacija masaze Zakazane masaze

Obračun plate trenerima i maserima

  Obračun plate trenerima je moguće parametrizovati pomoću:

 • Definisanja vrednosti grupnih treninga u zavisnosti od broja prisutnih članova
 • Definisanja vrednosti odrađenih individualnih treninga
 • Obračun plate za masere je moguće parametrizovati:

 • Defnisanjem vrednosti masaže

Strelica ikonica

Grupne vezbe treninzi Grupni trening obracun Grupne vezbe obracun

Praćenje i naplata usluga i artikala

Pošto je FITNESSiS program koji radi u mrežnom okruženju moguće je instalirati ga na računarima na više lokacija u klubu. Tako je moguće imati jedan računar na recepciji gde se član prijavljuje prilikom dolaska i odjavljuje prilikom odlaska. Takođe moguće je imati jednu instancu programa u delu kluba gde se vežba gde treneri mogu da vode evidenciju o odrađenim treninzima kao i unosu podataka o članovima. Takođe je moguće instalirati jednu instancu u café-u gde članovi mogu da konzumiraju piće i hranu. Osoblje koje radi u café-u vodi evidenciju o konzumaciji. Prilikom odlaska korisnika iz kluba osoblju na recepciji se prikazuje sve što je član konzumirao tokom posete i na ovaj način moguće je centralizovano plaćanje u klubu.

Strelica ikonica

Artikli

Izveštaji

 • Mnogobrojni izveštaji će vam omogućiti pregled podataka u vašem klubu
 • Izveštaji će omogućiti pregled dosadašnjeg poslovanja kao i prepoznavanje trendova poslovanja, pomoću kojih rukovodstvo može da donese odluke o planovima, kampanjama itd.
 • Izveštaji imaju mogućnost eksporta u pdf, excel, csv, txt format
 • Podržani operativni sistemi Win XP, Vista, Win 7 ,Win 8

Strelica ikonica

Ostalo

 • Ako se poslovanje vašeg kluba razlikuje od navedenih funkcionalnosti rado ćemo prilagoditi FITNESSiS vašim potrebama

Strelica ikonica